Реєстрація дитини до ДНЗ

Пріоритетні напрямки

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Комплексною освітньою програмою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років, Базовим компонентом дошкільної освіти України, Програмою розвитку ДНЗ на 2017-2020рр., а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 №1/9-386 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2017-2018 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне в 2018-2019 н.р. працювати над реалізацією таких пріоритетних завдань:

  1. Створення екологопізнавального та здоров’язбережувального  розвивального освітнього середовища
  2. Розвиток креативності дошкільників як базової компетентності гармонійно-розвинутої особистості
  3. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників крізь призму соціалізації дошкільників
  4. Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток педагога стане основою педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму.

Діяльність закладу здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), крізь призму Освітньої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» ( нова редакція ).

Поряд з комплексною використовувались парціальні програми: програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років «Кольорові долоньки» І.О.Ликової, програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», Міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку  від 3 до 6 років «Афлатот»